Hovedside


Glåmhaugen hyttevel ønsker velkommen til vakre Skeikampen og Austlid/Glåmhaugen hytteområde. Hytteområdet ligger ca. 5 km fra Skei sentrum, rett ovenfor Veslesetervannet og Austlid fjellstue. 

Formålet med disse sidene er å gi nyttig informasjon til velforeningens medlemmer.

Regnskap, revisors beretning og styrets beretning for Glåmhaugen hyttevel 2021 ligger her: Årsdokumenter 2021