Hovedside


Glåmhaugen hyttevel ønsker velkommen til vakre Skeikampen og Austlid/Glåmhaugen hytteområde. Hytteområdet ligger ca. 5 km fra Skei sentrum, rett ovenfor Veslesetervannet og Austlid fjellstue. Første del av hytteområdet var klart for bygging i 2006 og andre del i 2008. Det er fortsatt byggeaktivitet i området og hvis du er interessert i en tomt kan du ta kontakt med utbyggingsselskapet Austlid/Glåmhaugen.

Formålet med disse sidene er å gi nyttig informasjon til velforeningens medlemmer.


Regnskap, revisors beretning og styrets beretning for Glåmhaugen hyttevel 2020 ligger her:  Årsdokumenter 2020