Hovedside


Glåmhaugen hyttevel ønsker velkommen til vakre Skeikampen og Austlid/Glåmhaugen hytteområde. Hytteområdet ligger ca. 5 km fra Skei sentrum, rett ovenfor Veslesetervannet og Austlid fjellstue. Første del av hytteområdet var klart for bygging i 2006 og andre del i 2008. Det er fortsatt byggeaktivitet i området og hvis du er interessert i en tomt kan du ta kontakt med utbyggingsselskapet Austlid/Glåmhaugen.

Formålet med disse sidene er å gi nyttig informasjon til velforeningens medlemmer.


Siste info 7. februar 2019:


Årsmøte-papirer 2019 er lagt ut herÅrsmøte 2019


Årsmøte 2019 lørdag 23. februar

 

Varsler med dette om at årsmøte i Glåmhaugen hyttevel 2019 avholdes lørdag 23. februar 2019 fra kl. 17 – 19. Sakliste, årsberetning og regnskap vil bli sendt ut senest 14 dager før, slik det er fast satt i hyttevelets vedtekter. 

 

Minner samtidig om at saker det enkelte medlem vil ha tatt opp på årsmøte, ut over ordinære årsmøtesaker, må meldes til styret senest 3 uker før årsmøte, altså senest lørdag 2. februar.

 

Det er fremdeles noen som ikke har innbetalt kontingenten på 300 kroner for 2018. De som ikke har gjort dette bes betale inn dette straks til hyttevelets konto 1822.68.95341. Dersom du lurer på om du ikke har betalt, ta kontakt med styremedlem Jan Petter Skodbo.

 

Styret

Glåmhaugen hyttevel