Årsmøter‎ > ‎Årsmøte 2014‎ > ‎

Innkalling

lagt inn 8. feb. 2014, 05:51 av Gunnar Gullberg   [ oppdatert 8. feb. 2014, 05:56 ]

Innkalling

Årsmøtet i Glåmhaugen hyttevel 2014

 

 

Tid: lørdag 22. februar kl 17

 

Sted: Austlid, kjellerstuen

 

 

Saksliste

 

Valg av møteleder

Underskrift av protokoll

 

Sak 1: Godkjenning av innkallingen

 

Styrets innstilling: innkallingen godkjennes

Vedtak:

 

 

Sak 2: Styrets beretning

Styrets beretning legges frem i møtet

 

Styrets innstilling: styrets beretning godkjennes

Vedtak:

 

 

Sak 3: Årsregnskapet

Årsregnskapet vedlegges innkallingen

 

Styrets innstilling: åresregnskapet godkjennes

Vedtak:

 

 

Sak 4: Valg

Ingen i styret er på valg i 2014

 

 

Sak 5: Fastsettelse av kontingent for 2014 og tidspunkt for årsmøte neste år

 

Styrets innstilling: kontingenten holdes uforandret og settes til kr 200 for 2014

Vedtak:

 

 

Sak 6: Eventuelt

 

Comments