Årsmøter‎ > ‎Årsmøte 2014‎ > ‎

Protokoll

lagt inn 27. feb. 2014, 12:11 av Gunnar Gullberg   [ oppdatert 27. feb. 2014, 12:11 ]

PROTOKOLL

ÅRSMØTE FOR GLÅMHAUGEN HYTTEVEL

LØRDAG 22.FEBRUAR 2014 KL 17.00

 

Fremmøtte hytte/tomteeiere; 12 av ca 70.

 

Valg av møteleder : Harald Sverdrup

 

Sak 1: Godkjenning av innkallingen

 

Vedtak: innkallingen godkjennes

 

 

Sak 2: Styrets beretning

1)Harald Sverdrup orienterte om kommunedelplan for anlegging av ny skistadion på Skei, og det som følger av dette mht ny veiforbindelse mellom Skei og Veslesetra. Det skal legges til rette for salg av flere hyttetomter langs den nye veien. Det er skissert to mulige vei trasseer inn i vårt område (øverste del av ny vei). En av disse vil spesielt påvirke hyttene som ligger i Hestkjølvegen, da det bl.a tenkes å legge ut tomter på oversiden av Veslesetertjern.

 

2)Etablering av ny tilførselsløype til vestre del av Glåmhaugen. Dette var et ønske på sist årsmøte, og er nå fulgt opp og gjennomført.

 

3)Sosiale tiltak. Påskeskirennet ble avholdt i 2013 med ganske laber interesse. Kanskje hadde det med det litt sure været å gjøre, samt et sammenfallende arrangement på Skeikampen. Uansett er det for liten interesse i forhold til jobben det er med å arrangere dette.  Styret vil vurdere nærmere om det skal arrangeres i påsken 2014.

 

Vedtak: styrets beretning godkjennes

 

 

Sak 3: Årsregnskapet

Regnskapet ble delt ut på møtet. Det ble orientert om manglende innbetaling av kontingent fra noen hytteeiere, og konklusjonen var at dette måtte bero i forglemmelser. Det ble fremsatt ønske om å tydeliggjøre tidspunkt for når kontingenten skal være innbetalt, samt kontonummer og beløp.

 

Vedtak: årsregnskapet godkjennes

 

Sak 4: Valg

Ingen i styret er på valg i 2014

 

 

Sak 5: Fastsettelse av kontingent for 2014 og tidspunkt for årsmøte neste år

 

Styrets innstilling:

Styret endret sin tidligere innstilling, og ønsker at kontingenten økes fra kr 200,- til kr 500,-.

Begrunnelsen for dette er behovet for å ha en buffer til fremtidige vedlikeholdkostnader av veiene i velet. En beholdning på ca kr 25.000,- (som vi har pt), er neppe tilstrekkelig når velet fra neste år overtar vedlikehold av det indre veinettet.

Saken ble diskutert, og det ble gitt tilslutning til styrets synspunkter. Det ble fremmet spørsmål om forventede kostnader til vei-vedlikehold. Styret undersøker dette nærmere.

Vedtak:

Årskontingenten settes til kr 500,- for inneværende år.

Tidspunkt for årsmøtet neste år: helgen mellom uke 8 og uke 9 –som tidligere.

 

Sak 6: Eventuelt

Bomveg ble igjen diskutert som en løsning for å forhindre bruk av veinettet til gjennomkjøring. Besøk til Austlid Fjellstue med mange biler, medfører slitasje og belastning av veinettet. Bom kan være en mulig inntektskilde for vedlikehold av veinettet.

Skilt m/30 KM Noen opplever at det kjøres for fort på ”vegen rundt vatnet”, og ønsker seg skilt som viser fartsgrense 30 km. Mange barn leker i og rundt veien.

Inngjerding.  Det oppleves som uklart hva reglene rundt inngjerding av tomtene er. For et par år siden var det snakk om å øke grensen på maks 400m2, men ingen av de fremmøtte kunne si noe om dette var endret, og evt til hva. Styret sjekker dette ut med kommunen, og legger ut informasjon på nettsiden.

Salting av vei om sommeren.  Enkelte opplever problemer med støv fra veiene om sommeren. Store lastebiler som kjører med støvskyer etter seg -støv som legger seg på terrasser og gjør det til tider ubehagelig å sitte ute. Det er derfor ønskelig med salting av de indre veiene i velet for å binde støvet.

Styret følger opp dette, i første omgang ved å kontakte utbyggingsselskapet.

 

Årsmøtet ble avsluttet kl 18.00.

 

 

Vi minner om kontonummeret til velforeningen : 1503 14 68466. I følge vedtektene skal årskontingenten, kr 500,-, betales innen 30.april.


ĉ
Gunnar Gullberg,
2. mars 2014, 10:40
Comments