PROTOKOLL

ÅRSMØTE FOR GLÅMHAUGEN HYTTEVEL

LØRDAG 27.FEBRUAR 2010 KL 14.00

 

Fremmøtte hytte/tomteeiere; 13 av 43.

 

Sak 1: Godkjenning av innkallingen

Vedtak: Godkjent

 

Sak 2: Styrets beretning

Vedtak: Godkjent

  

Sak 3: Orientering fra  avholdt fellesmøte for velforeninger på Austli/Skei (nevnt i innkallingen

  • Det skal nedsettes en gruppe bestående av 4 ,som skal jobbe med forslag til mandat for videre arbeid
  •  Aktuelle tema å jobbe videre med er postlevering, eiendomsskatt, samarbeid med Gausdal Kommune/Thongruppen  osv. 


Vedtak: Tatt til orientering

 

Sak 4: Valg

På valg :          Styremedlem: Eva Bræin (1 år)

                       Varamedlem :Hilde Storkaas (1 år)

 

                       Revisor :Ole Fredrik Vego

                       Valgkomite: Bjørn Brubak og Arild Finstad

                       Aktivitetskomite: Marianne Høsflot

Vedtak:  Alle ble gjenvalgt

Det anses som etablert tradisjon at det avholdes påskeskirenn, noe som var et flott arrangement i fjor.

 

Sak 5: Kontingent 

Vedtak: Kontingenten holdes uendret, kr 300,-

 

Styret bes om å avklare hvorvidt løypeavgiften skal være Kr 500,- inkl.moms eller om momsen skal komme i tillegg (er det momspliktig?)

 

Sak 6: Forslag til arbeidsplan for styret

Det kom flere konkrete ønsker fra de fremmøtte:

  • Gjester på Austlid fjellstue må informeres om at skiløypene er for ski-gåere og ikke beregnet for folk uten ski på beina, -de ødelegger sporene.
  • Forslag til ny løypetrase: mellom Kyrakampen og Gamlesetra
  • De ble reist spørsmål om det er ønskelig med bom for å hindre innbrudd osv.
     

Vedtak: Styret jobber videre med disse sakene

 

Sak 7: Prokura for Glåmhaugen hyttevel

I forbindelse med registrering i Brønnøysundregistrene må det avklares hvem som har prokura. Det foreslås at formann har dette.

Vedtak: Formann noteres som prokurist

 

 

Møtet ble hevet ca kl 14.30.

 

Gro Tanum Vego /s/                Gunnar Gullberg /s/