Siste nytt i saken med fyllplasser på Glåmhaugen stå gjengitt sak for sak nedenfor i omvendt rekkefølge med nyeste sak øverst.

Kommunens vedtak i fyllplassaken

Klikk her for å se kommunens vedtak


Styrets henvendelse til kommunen


Styret ved Harald Sverdrup har vært i kontakt med kommunen og venter på svar. Henvendelsen er gjengitt under.


"Saken gjelder: søknad om økt areal til fyllplass

 

Jeg henvender meg til kommunen som styreleder i Glåmhaugen hyttevel. Vi er gjort kjent med søknaden fra Austlid Glåmhaugen utbyggingsselskap om økt areal til fyllplasser.

Undertegnede har sammen med et annet styremedlem i velet hatt et møte med Olsen der vi har sett på eksisterende fyllplass og områdene det er søkt om å etablere 2 nye fyllplasser.

Hytteeierne i velet har mottatt orientering om søknaden. Styret har etter utsendt informasjon mottatt en protest fra en av hytteeierne. Begrunnelsen for protesten følger denne mailen som vedlegg, og gjelder utvidelsen av den eksisterende fyllplassen. Innsigelsene oppfatter vi å være relevante for saken.

De 2 nye fyllplassene det søkes om syntes ikke å berøre eksisterende hytter, og gir ikke grunnlag for spesielle kommentarer fra velets side.

Vi ber om å bli holdt orientert om sakens utvikling, og ønsker å delta på en befaring dersom det blir avholdt."

Anleggelse av fyllplasser på Glåmhaugen


Styreleder i hyttevelet Harald Sverdrup skal møte Harald Olsen i utbyggingsselskapet den 30.juni og få informasjon om saken. Sverdrup er interessert i innspill fra de hytteeierne som blir berørt i velet. Ta kontakt med Harald Sverdrup på telefon 90984791, eller på epost.


Se søknaden om anleggelsen, samt oversiktskart her.


Styret vil samtidig gjøre oppmerksom på at bare halvparten av velets medlemmer så langt har betalt årsavgiften til velet. Styret sender ut purring til hver enkelt, men finner grunn til å gjøre alle kjent med problemet – med forventing om at det bringes orden i det med det første.


Styret