Hovedside


Glåmhaugen hyttevel ønsker velkommen til vakre Skeikampen og Austlid/Glåmhaugen hytteområde. Hytteområdet ligger ca. 5 km fra Skei sentrum, rett ovenfor Veslesetervannet og Austlid fjellstue. Første del av hytteområdet var klart for bygging i 2006 og andre del i 2008. Det er fortsatt byggeaktivitet i området og hvis du er interessert i en tomt kan du ta kontakt med utbyggingsselskapet Austlid/Glåmhaugen.

Formålet med disse sidene er å gi nyttig informasjon til velforeningens medlemmer.


Siste info 1. april 2019:


Protokoll fra årsmøte 2019 i Glåmhaugen hyttevel er nå lagt ut.

Som det fremgår av protokollen ble årskontingenten satt til 300 kroner. Denne bes innbetalt til veltets konto 1822.68.95341 innen fredag 12. april 2019. Merk innbetalingen med "Kontingent 2019, navn, hytteadresse". Spørsmål kan eventuelt stilles til kasserer Jan Petter Skodbo.