Hovedside


Glåmhaugen hyttevel ønsker velkommen til vakre Skeikampen og Austlid/Glåmhaugen hytteområde. Hytteområdet ligger ca. 5 km fra Skei sentrum, rett ovenfor Veslesetervannet og Austlid fjellstue. Første del av hytteområdet var klart for bygging i 2006 og andre del i 2008. Det er fortsatt byggeaktivitet i området og hvis du er interessert i en tomt kan du ta kontakt med utbyggingsselskapet Austlid/Glåmhaugen.

Formålet med disse sidene er å gi nyttig informasjon til velforeningens medlemmer.

Siste info 22 Mars 2018:

Informasjon fra Samarbeidsutvalget


Til de 993 indirekte medlemmene av Samarbeidsutvalget (SU)


I forkant av årsmøtet i SU kl. 17.00 den 30. mars, er det som vanlig et informasjonsmøte (Påskemøtet) i Olav 1 på Skeikampen hotell fra kl. 14.30 med gratis utlodding av to billetter til Peer Gyntspelet til alle som er i salen kl. 15.45. Vedlagt finner du programmet for Informasjonsmøtet som varer fra 14.30 til 16.45. Av tema som vil bli belyst er bl.a. eiendomsskatten i 2018, Skeikampen skiarena, Skeikampen Pluss og løypekjøring, nytt felles veglag fra fylkesveien og over til Raudsjøen, ny båndtvangforskrift. Olav Thon Gruppens (OTG) utbygging på Skei senter,

 

 

Samarbeidsutvalgets nettside

Som før orientert om, er nå www.samarbeidsutvalget.no styrets viktigste formidlingskanal av informasjon til deg som indirekte medlem av SU. Der finner du løpende, viktig informasjon om utviklingen på Skeikampen og om forskjellige saker som styret arbeider med. Det er både åpen informasjon (Forside og Nytt fra samarbeidsutvalget) som er tilgjengelig for allehytteeiere på Skeikampen, samt informasjon som kun du og andre indirekte medlemmer har tilgang til (Passordbelagt medlemsside og Rabattavtaler) der du finner omtalt saker som tør være av spesiell interesse for deg som indirekte medlem. Kontakt styret i din forening/vel/sameie dersom du ikke har informasjon om ditt brukernavn og passord.

 

Av informasjon som er lagt ut det siste året nevner vi bl.a.:

 

·        Løpende oppdatering om OTGs utbyggingsplaner

·        Løpende oppdatering om styrets arbeide med å påvirke eiendomsskatten fra og med 2018.

·        Vedtatte kommunale gebyrer/avgifter for 2018

·        Nye åpningstider på GLØRs gjenbruksstasjon på Segalstad Bru

·        Fremdrift i Jordskifteretten angående det nye veglaget som er i funksjon fra og med 1. januar 2018

·        Status Skeikampen skiarena

·        Ny legevakt på Lillehammer

·        SUs deltagelse i VisitSkeikampen

·        Fiskemuligheter på Skeikampen

 

Styrets årsberetning for 2017 legges i nær fremtid ut på Nytt fra Samarbeidsutvalget.

 

For øvrig finner du mange nyttige linker.


Årsmøtet i Hyttevelet:

Årsmøtedokumenter er lagt ut under Årsmøter !


Her kommer ny informasjon fra Samarbeidsutvalget for alle velforeningene. Se forøvrig www.samarbeidsutvalget.no

Vel overstått sommerferie ønskes dere alle.

 

 

På Samarbeidsutvalgets webside, Forside og Nytt fra Samarbeidsutvalget, er det nylig lagt ut informasjon om følgende:

 

·         Gausdalsdagen på Segalstad bru den 1-2. september

·         Gausdalsmessa og Skeikampen Opp den 7. oktober

·         Formaliseringen av VisitSkeikampen – et samarbeid om markedsføring og arrangementer mellom Skeikampen Eiendom, Skeikampen Marked, Skeikampen Pluss og Samarbeidsutvalget

·         Status for arbeidet i Jordskifteretten med å slå sammen to veiselskap på strekningen Skei-Raudsjøen til ett veglag med automatbom i begge ender

 

Det planlegges så vidt vi vet et informasjonsmøte om Olav Thon Gruppens nye reguleringsplan for sentrumsarealene på Skei, men vi må avvente beskjed fra Gausdal kommune om hvor og når det vil finne sted. Følg med på websiden i tiden som kommer for det er der det vil bli lagt ut informasjon om møtet.