Hovedside


Glåmhaugen hyttevel ønsker velkommen til vakre Skeikampen og Austlid/Glåmhaugen hytteområde. Hytteområdet ligger ca. 5 km fra Skei sentrum, rett ovenfor Veslesetervannet og Austlid fjellstue. Første del av hytteområdet var klart for bygging i 2006 og andre del i 2008. Det er fortsatt byggeaktivitet i området og hvis du er interessert i en tomt kan du ta kontakt med utbyggingsselskapet Austlid/Glåmhaugen.

Formålet med disse sidene er å gi nyttig informasjon til velforeningens medlemmer.

Siste info 10 Februar 2018:

Årsmøtedokumenter er lagt ut under Årsmøter !


Her kommer ny informasjon fra Samarbeidsutvalget for alle velforeningene. Se forøvrig www.samarbeidsutvalget.no

Vel overstått sommerferie ønskes dere alle.

 

 

På Samarbeidsutvalgets webside, Forside og Nytt fra Samarbeidsutvalget, er det nylig lagt ut informasjon om følgende:

 

·         Gausdalsdagen på Segalstad bru den 1-2. september

·         Gausdalsmessa og Skeikampen Opp den 7. oktober

·         Formaliseringen av VisitSkeikampen – et samarbeid om markedsføring og arrangementer mellom Skeikampen Eiendom, Skeikampen Marked, Skeikampen Pluss og Samarbeidsutvalget

·         Status for arbeidet i Jordskifteretten med å slå sammen to veiselskap på strekningen Skei-Raudsjøen til ett veglag med automatbom i begge ender

 

Det planlegges så vidt vi vet et informasjonsmøte om Olav Thon Gruppens nye reguleringsplan for sentrumsarealene på Skei, men vi må avvente beskjed fra Gausdal kommune om hvor og når det vil finne sted. Følg med på websiden i tiden som kommer for det er der det vil bli lagt ut informasjon om møtet.