Glåmhaugen hyttevel er en velforening for området Austlid/Glåmhaugen og er tilsluttet Norges Hytteforbund. Velforeningen skal ivareta medlemmenes rettigheter og interesser vis-a-vis og i samarbeid med grunneiere, kommune og andre. 

Hytteeiere som har kjøpt innenfor ovennevnte område plikter å stå som medlem av velforeningen. Medlemsskapet omfatter også ektefelle/familiemedlemmer. Hver husstand har 1 stemme på årsmøtet.

Se mer informasjon ved å følge linkene til venstre, samt menyvalget Årsmøter.