Styret i Glåmhaugen hyttevel (pr 2020) er:

Formann: Annette Krampl
Styremedlemmer:  Steinar Mageli, Jan-Petter Skodbo
Varamedlem: Geir Bye
Revisor: Ole Fredrik Vego
Valgkomite: Bjørn Brubak og Arild Finstad