Styret i Glåmhaugen hyttevel (pr 2022) er:

Formann: Annette Krampl
Styremedlemmer:  Steinar Mageli, Jan-Petter Skodbo
Varamedlem: Arnvid Gunnar Lie
Revisor: Elfrid Gjørven
Valgkomite: Anne Berit Aker Hansen og Ellen Hofsvang