Ny nettstedaktivitet

7. feb. 2019, 11:38 Geir Bye redigert Årsmøte 2019
7. feb. 2019, 11:38 Geir Bye la ved Årsmøtepapirer Glåmhaugen hyttevel 2019 u-velavgift.pdf til Årsmøter 2019
7. feb. 2019, 11:37 Geir Bye opprettet Årsmøter 2019
15. jan. 2019, 11:22 Geir Bye redigert Hovedside
15. jan. 2019, 11:20 Geir Bye redigert Info fra styre og grunneiere
15. jan. 2019, 11:14 Geir Bye redigert Hovedside
22. apr. 2018, 11:32 Geir Bye slettet Møte 2018-03-27
22. apr. 2018, 11:13 Geir Bye redigert Styret
22. apr. 2018, 01:52 Geir Bye redigert Hovedside
22. apr. 2018, 01:51 Geir Bye redigert Hovedside
22. apr. 2018, 01:42 Geir Bye redigert Styret
22. apr. 2018, 01:40 Geir Bye redigert Vedtekter
22. apr. 2018, 01:33 Geir Bye la ved Protokoll + Korrigert revisorrapport - Årsmøte 2018 Glåmhaugen hyttevel.pdf til Årsmøte 2018
22. apr. 2018, 01:33 Geir Bye la ved Innkalling - Årsmøte 2018 Glåmhaugen hyttevel.pdf til Årsmøte 2018
22. apr. 2018, 01:32 Geir Bye slettet vedlegg Årsmøte 2018 Glåmhaugen hyttevel.pdf fra Årsmøte 2018
22. apr. 2018, 01:19 Geir Bye redigert Møte 2011-10-09
22. apr. 2018, 01:19 Geir Bye redigert Styremøter
19. apr. 2018, 23:56 Geir Bye slettet vedlegg Protokoll + Korrigert revisorrapport Glåmhaugen hyttevel 070318.pdf fra Årsmøte 2018
19. apr. 2018, 23:55 Geir Bye la ved Protokoll + Korrigert revisorrapport Glåmhaugen hyttevel 070318.pdf til Årsmøte 2018
19. apr. 2018, 23:52 Geir Bye redigert Møte 2018-03-27
19. apr. 2018, 23:49 Geir Bye redigert Møte 2018-03-27
19. apr. 2018, 23:48 Geir Bye redigert Møte 2018-03-27
19. apr. 2018, 23:47 Geir Bye flyttet side Møte 2018-03-27
19. apr. 2018, 23:46 Geir Bye redigert Møte 2018-03-27
19. apr. 2018, 23:43 Geir Bye redigert Møte 27/3 2018